Båda

Johan Joakimson | Oct 30, 2017 min read

Båda

Du vet ingenting om oss
Allting är här, men någonting är fel.
Den här skeppen är så, så konstig.
Hon är för närvarande inte här
Allt är möjligt.

2017 November 17,
— Johan Joakimson